Ελληνικά / Greek

Υπάρχουν 11 Πληροφοριακά Φυλλάδια διαθέσιμα στη γλώσσα σας τα οποία παρέχουν μια ανασκόπηση των υπηρεσιών της JobAccess (Πρόσβαση σε Εργασία). Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια σχετικά με κάποιο ζήτημα απασχόλησης αναπήρων επικοινωνήστε με Σύμβουλο της JobAccess τηλεφωνώντας στο 1800 464 800 ή μέσω της Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων στο 131 450.

Last updated: