Српски / Serbian

Постоји 11 информативних листова на вашем језику који садрже преглед услуга које пружа JobAccess. За више помоћи у питањима запошљавања особа са инвалидитетом, обратите се саветнику JobAccess-а на 1800 464 800 или назовите преко Службе преводилаца и тумача (Translating and Interpreting Service) на 131 450.

Last updated: